11 dagar…

10 juni 2011


Foto: Pär Bäckström

…tills Parkfesten startar och 12 tills vi i Norrbottens Järn står på scenen och nån timme senare 22-Pistipirkko!!!

Läge att söka sig till Nora i dagarna två! Parkfesten.se