Contact är en Svensk Höjdare…

15 mars 2018

Contact 2 CY WEB

…att döma av publikens reaktioner när vi spelade! En helt fantastisk publik intygade det!!!